EU-valet 2024

  • Gå och rösta! Det är din demokratiska skyldighet och rättighet att bestämma hur EU ska agera
  • EU-valet är viktigt, man brukar säga att minst 50% av Sveriges lagar stiftas av EU. Det gäller även många av våra regler och finansiering från staten
  • Tänk på miljö och klimat! EU-valet är ett personval så det är viktigt att du vet vad din kandidat vill göra inom EU. Naturskyddsföreningen kommer under april med en sammanställning av hur våra politiker i EU agerat och hur det tänker agera under nästa mandatperiod på fem år.

Du kan poströsta från 22:a maj och gå till vallokalen söndag den 9:e juni.

Information från valmyndigheten
https://www.val.se/val-och-folkomrostningar/valkalendrar/europaparlamentet.html

Information från Naturskyddsföreningen, här finns flera videoinspelningar att titta på
https://www.naturskyddsforeningen.se/kampanj/eu-val2024/
https://www.naturskyddsforeningen.se/engagera-dig-eu-val-2024/

EU-kommisionens informationssida om valet
https://elections.europa.eu/sv/how-to-vote/se/