Skrivelser

En av Naturskyddsföreningens viktiga funktioner är att ta tillvara och värna om miljö- och naturvärden i samhällsplaneringen. Lokalt och regionalt försöker vi få en mer hållbar samhällsutveckling genom att föra dialog med kommunen och andra aktörer. Vi yttrar oss bland annat om olika kommunala planer och ibland om företags tillståndsansökningar. På denna sidan kommer du att kunna ta del av de yttranden och förslag som länsförbundet och kretsarna skrivit.

 

Skrivelser av kretsarna

Karlshamn