Kontaktuppgifter

Länsförbundsstyrelse vald 2023-04-23

Ordförande Leif Lagebrand 0724-43 66 23 leif.lagebrand@naturskyddsforeningen.se
Vice Ordförande Olof Nyström
Sekreterare Leif Törnqvist 0768-318 167 leiftornqvist8@gmail.com
Kassör, suppleant
Olle Hilborn
Ledamot Olof Nyström 0705-49 13 81 olof@mimmi.nu
Ledamot Åke Johansson 0768-15 16 89 velo50@hotmail.se
Ledamot 1st kretsrepresentant Karlskrona
Valberedning ledamot
(sammankallande)
Anders Lindoff 0706-48 67 14 lindoffanders@gmail.com
Valberedning ledamot  Johan Wolgast 0708-15 44 24 johanwolgast@yahoo.com.uk
Suppleant Hans-Olof Mattsson 0730-69 70 07 hans.olof.mattsson@gmail.com
Suppleant Eva Henriksson 0702-75 23 07 evalm.henriksson@gmail.com
Ledamot Mona Björkman
Suppleant 1st kretsrepresentant Karlskrona
Ledamot Linnea Boking
Revisorsuppleant Anders Englesson
Revisor Ann-Margreth Fagerström
Revisor Susanne Olsson
Revisorssuppleant Lennart Larsson
Webbansvarig Leif Lagebrand