2016-12-19. Naturskyddsföreningen i Blekinge – NIB. Direkt överlämnad till MMD i Växjö.

Till: Växjö tingsrätt Mark- och miljödomstolen Box 81 351 03 Växjö Motpart: Naturskyddsföreningen i Blekinge -NIB. c/o Åke Lindquist Myrtenvägen 14 37 437 Karlshamn. Mobil 0370  130 466 Sökande: Västblekinge Miljö AB Mål 2361-06 Prövotidsfråga avseende utsläpp till vatten Yrkanden Naturskyddsföreningen i Blekinge – NIB yrkar att ansökan avslås. NIB yrkar också att domstolen förelägger […]

Läs mer

2016-06-09: Yrkande av Naturskyddsföreningen i Blekinge Län,. Svar på MMD:s Kungörelse 2016-05-03

Till Växjö Tingsrätt – Mål nr 2361-06 Mark- och miljödomstolen Box 81, 351 03 Växjö E-post: mmd.vaxjo@dom.se Datum 2016-06-09.   Från: Naturskyddsföreningen i Blekinge Län.    Adress: c/o Åke Lindquist, Myrtenvägen 14,  374 37 Karlshamn. E-post: klindquist4@gmail.com   Huvudrubrik: Angående Västblekinge Miljö AB:s ansökan om kvittblivning av lakvatten från deras anläggning i Karlshamns kommun. Mål nr […]

Läs mer

Kretsdag/Utbildningsdag – Söndag 2017-03-05 / Heldag

Naturskyddsföreningen i Blekinge inbjuder alla medlemmar och andra intresserade till den årliga kretsdagen/utbildningsdagen i Järnavik. Plats: Järnaviks Vandrarhem Adress: Järnaviksvägen 80. 370 10 Bräkne-Hoby / Järnavik Deltagande och mat bekostas av länsförbundet. Frukost serveras från 9.30. Temat är HANÖBUKTEN Föreläsarna blir: Mikael Krysell, Hav och Vatten, Ulf Lindahl, Länsstyrelsen Glenn Fridh, ekologisk fiskare som samarbetar […]

Läs mer