Välkommen på vår årliga Kretsdag!

Plats: Pensionat Järnavik (Gula Villan) Tid: 11 mars 2018 9.30 – 15.30 Föredragshållare: Urban Emanuelsson, SLU (Sveriges lantbruksuniversitet) som kommer att prata om Skyddsvärda arter i kulturlandskapet och Joakim Hemberg, Skogsvårdsstyrelsen som kommer att prata om Svårspridda arter i skogsbruket. Anmälan görs till Leif Törnqvist senast 2 mars på Telefon 0768-318167 eller mail leiftornqvist8@gmail.com Glöm […]

Läs mer