Dagordning Länsstämma 2023-04-23

1§ Stämman öppnas
2§ Upprop och fastställande av röstlängd
3§ Frågan om stämmans behöriga utlysande
4§ Val av ordförande på stämman
5§ Godkännande av dagordningen
6§ Anmälan av styrelsens val av sekreterare på stämman
7§ Val av två justerare att jämte stämmans ordförande justera protokollet
8§ Styrelsens verksamhetsberättelse
9§ Revisorernas berättelse
10§ Fastställande av resultat- och balansräkning
11§ Frågan om ansvarsfrihet för föregående års förvaltning
12§ Fastställande av verksamhetsplan
13§ Beslut om antalet styrelseledamöter
14§ Val av ordförande i länsförbundet, tillika ordförande i styrelsen
15§ Val av övriga styrelseledamöter
16§ Eventuella fyllnadsval
17§ Val av två revisorer och två revisorssupplenanter
18§ Val av valberedning
19§ Ärenden som styrelsen förelägger stämman
20§ Övriga frågor
21§ Stämmans avslutande

Dela

Kommentera

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.